برای ورود به صفحه اینماد پنل فونیکسفا روی لوگوهای زیر کلیک کنید.

در صورتی که نماد اعتماد وزارت صنعت و معدن نمایش داده نمیشود، میتوانید با مراجعه به وبسایت نماد اعتماد و وارد کردن fonixfa.ir در بخش جستجو به صفحه اینماد سایت دسترسی داشته باشید.

خطاب به ناظر محترم اینماد: کد اینماد تحویل داده شده به اینجانب بدون هیچ تغییری، تمام و کمال کپی و جایگذاری شده، درصورتی که لوگو اینماد نمایش داده نمیشود، مشکل از سرور های اینماد میباشد و همزمان برای تمام سایت های اینماد دار میباشد، که با چک کردن چند سایت دیگه به راحتی میتونید این موضوع رو چک کنید.