سرویس ها

👤 فالوور اینستاگرام / Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
393 فالوور میکس رباتی {کیفیت پایین}{استارت سریع}{سرعت متوسط} توضیحات 6,462  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (5,169  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (5,815  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (6,462  تومان )
2000/10 فعال
395 ✅فالوور میکس کیفیت بالا {استارت سریع}{فوق سریع} توضیحات 12,750  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,475  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (12,750  تومان )
300000/10 فعال
338 ✅ فالوور ایرانی میکس {استارت کند}{سرعت متوسط} توضیحات 16,800  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (13,440  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,120  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (16,800  تومان )
500000/100 فعال
396 ✅فالوور جبران ریزش 60 روزه {بسیار با کیفیت}{استارت 3 دقیقه}{سرعت خوب}{پیشنهادی🔥} توضیحات 17,250  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (13,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,525  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (17,250  تومان )
300000/10 فعال
365 ✅فالوور ایرانی میکس 💎🇮🇷 {استارت 5 دقیقه}{سرعت خیلی کم}{ریزش متوسط} توضیحات 23,220  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (18,576  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (20,640  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,220  تومان )
200000/200 فعال
394 ✅فالوور جبران ریزش 30 روزه {ایرانی میکس}{کیفیت خوب}{استارت و تکمیل سریع} توضیحات 24,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (19,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (21,600  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (24,000  تومان )
50000/100 فعال
❤️ لایک اینستاگرام / Instagram Like
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
390 ✅ لایک میکس اینستاگرام {سرعت کم}{مناسب انواع پست} توضیحات 1,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,350  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,500  تومان )
70000/10 فعال
284 ✅ لایک میکس اینستاگرام [سرعت خیلی کم] توضیحات 2,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (2,050  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,600  تومان )
1500/10 فعال
391 ✅لایک میکس اینستاگرام {استارت 3 دقیقه}{فوق سریع}{مناسب انواع پست} توضیحات 5,544  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (4,435  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (4,989  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (5,544  تومان )
10000/10 فعال
379 ✅لایک میکس چندپستی {تقسیم شده بین 10 پست آخر} توضیحات 7,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (6,750  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
10000/100 فعال
348 ✅لایک 90 درصد ایرانی🇮🇷 {استارت 10 دقیقه){سرعت کم}{کیفیت خوب} توضیحات 13,125  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,775  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (13,125  تومان )
25000/50 فعال
👀 ویو(بازدید ویدئو) اینستاگرام / Instagram View
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
397 ✅بازدید پست اینستاگرام {مناسب انواع پست}{سرعت خوب}{استارت 5 الی 30 دقیقه} توضیحات 3,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (2,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,700  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
1000000/100 فعال
389 ✅بازدید ( آنی 🚀) ایرانی پر سرعت⭐️سوپر سریع(پیشنهادی) توضیحات 7,020  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (5,616  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (6,318  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (7,020  تومان )
10000000/100 فعال
🗨️ کامنت آماده(موضوعی) اینستاگرام / Instagram Comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
89 کامنت با محتوا تبریک برای افراد توضیحات 28,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (25,200  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (28,000  تومان )
80/5 فعال
90 کامنت با محتوا تعریف و ترغیب مشتری برای خرید از محصولات توضیحات 28,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (25,200  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (28,000  تومان )
149/5 فعال
91 کامنت با محتوا تعریف و تمجید از افراد توضیحات 28,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (25,200  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (28,000  تومان )
170/5 فعال
358 کامنت ایموجی📝 توضیحات 36,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (28,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (32,400  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (36,000  تومان )
10000/10 فعال
88 کامنت ایرانی رندوم با ظرفیت بالا توضیحات 40,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (32,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (36,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (40,000  تومان )
50000/50 فعال
114 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 40,320  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (32,256  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (36,288  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (40,320  تومان )
40/5 فعال
115 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 40,320  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (32,256  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (36,288  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (40,320  تومان )
40/5 فعال
116 مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب توضیحات 40,320  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (32,256  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (36,288  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (40,320  تومان )
40/5 فعال
118 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 40,320  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (32,256  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (36,288  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (40,320  تومان )
40/5 فعال
93 ⭐️🗯کامنت تصادفی ایرانی پست معمولی و IGTV با ظرفیت بالا توضیحات 90,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (72,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (81,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (90,000  تومان )
10000/1 فعال
🗨️ کامنت با متن دلخواه / Instagram Custom Comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
371 کامنت میکس با متن دلخواه📝 توضیحات 43,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (34,560  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (38,880  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (43,200  تومان )
100000/1 فعال
370 ✅کامنت با متن دلخواه از پیجهای بیش از 95 درصد ایرانی🇮🇷{سرعت کم}{پیشنهادی} توضیحات 300,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (240,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (270,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (300,000  تومان )
1200/15 فعال
🗣 استوری اینستاگرام / Instagram Story
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
364 ✅بازدید استوری اینستاگرام {همه استوری ها}{استارت و تکمیل سریع} توضیحات 2,400  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,920  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,160  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,400  تومان )
100000/100 فعال
🧑بازدید لایو(پخش زنده) اینستاگرام / Instagram Live video viewes
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
112 ✅بازدید لایو(پخش زنده) (ماندگاری: 30 دقیقه)(توضیحات بسیار مهم) توضیحات 320,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (256,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (288,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (320,000  تومان )
2000/20 فعال
113 ✅بازدید لایو(پخش زنده) (ماندگاری: 60 دقیقه)(توضیحات بسیار مهم) توضیحات 440,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (352,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (396,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (440,000  تومان )
2000/10 فعال
💵 افزایش ورودی اکسپلور / Get Interaction from Explore
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
386 ✅ سیو اینستاگرام {سرعت خوب}{مناسب انواع پست} توضیحات 239  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (182  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (205  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (239  تومان )
15000/50 فعال
388 سرویس سیو استیبل و بدون لغوی با استارت سریع - 600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (480  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (540  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (600  تومان )
5000/100 فعال
382 ✅ ایمپرشن با کیفیت پست اینستاگرام{استارت و تکمیل سریع} توضیحات 3,750  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (3,375  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (3,750  تومان )
1000000/100 فعال
381 ایمپرشن + ریچ اینستاگرام {تکمیل سریع} توضیحات 3,750  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (3,375  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (3,750  تومان )
200000/10 فعال
380 ✅ارسال انبوه به دایرکت ایرانی ها توضیحات 149,490  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (138,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (143,550  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (149,490  تومان )
100000/500 فعال
📺 دنبال کننده ، لایک و بازدید ویدیو آپارات / Aparat.com Services
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
104 بازدید ویدیو آپارات [سرعت متوسط] توضیحات 15,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (13,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (15,000  تومان )
1000000/1000 فعال
105 بازدید ویدیو آپارات [کیفیت فوق العاده] [سرعت 500k در روز] توضیحات 17,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (13,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (17,000  تومان )
500000/1000 فعال
106 ❤️لایک ویدیو آپارات [کیفیت عالی] [سرعت بالا] توضیحات 44,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (35,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (39,600  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (44,000  تومان )
20000/200 فعال
شروع چت
1
سوالی داری؟بپرس
fonixfa.ir
سوالی دارید؟ روی شروع چت کلیک کنید