سرباز هستم تا اطلاع ثانوی برای ارتباط با پشتیبانی فقط تیکت بزنید
پشتیبانی

سرویس ها

👤 فالوور | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
435 فالوور میکس رباتی {❌کیفیت پایین}{استارت خوب}{سرعت کم} توضیحات ۲۲,۲۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۷,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۲۰,۰۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۲,۲۰۰  تومان )
150000/10 1 ساعت 19 دقیقه فعال
436 فالوور میکس رباتی {❌کیفیت پایین}{استارت خوب}{سرعت خوب} توضیحات ۲۳,۳۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۸,۷۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۲۱,۰۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۳,۳۰۰  تومان )
20000/10 فعال
432 ✅فالوور میکس کیفیت متوسط [استارت سریع][سرعت بالا] توضیحات ۳۴,۳۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲۷,۵۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۳۰,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۳۴,۳۰۰  تومان )
500000/100 11 ساعت 24 دقیقه فعال
431 ✅فالوور میکس کیفیت بالا [استارت سریع][سرعت بالا][جبران ریزش 60روزه🔥] توضیحات ۵۰,۴۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴۰,۴۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴۵,۴۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۵۰,۴۰۰  تومان )
1000000/100 19 دقیقه فعال
450 ✅ فالوور اینستاگرام 100 درصد ایرانی🇮🇷 💎🔥 توضیحات ۱۴۷,۹۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۱۸,۳۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱۳۲,۷۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۱۴۷,۹۰۰  تومان )
20000/50 فعال
❤️ لایک | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
390 ✅ لایک میکس اینستاگرام {سرعت کم}{مناسب انواع پست} توضیحات ۵,۴۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴,۳۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴,۸۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۵,۴۰۰  تومان )
70000/10 7 دقیقه فعال
391 ✅لایک میکس اینستاگرام {استارت 3 دقیقه}{فوق سریع}{مناسب انواع پست} توضیحات ۱۰,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۸,۰۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۹,۰۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۱۰,۰۰۰  تومان )
10000/10 16 دقیقه فعال
348 ✅لایک 50 درصد ایرانی🇮🇷 {استارت 10 دقیقه){سرعت متوسط}{کیفیت خوب} توضیحات ۲۴,۵۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۹,۶۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۲۲,۰۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۴,۵۰۰  تومان )
25000/50 1 ساعت 41 دقیقه فعال
451 ✅ لایک اینستاگرام 95%ایرانی🇮🇷 💎 توضیحات ۲۷,۳۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲۱,۹۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۲۴,۵۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۷,۳۰۰  تومان )
20000/50 1 روز 2 ساعت 17 دقیقه فعال
👀 ویو(بازدید ویدئو) | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
423 بازدید ویدیو اینستاگرام >> {همه نوع} { 0 تا 60 دقیقه} توضیحات ۴,۸۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۳,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴,۳۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۴,۸۰۰  تومان )
30000000/100 15 دقیقه فعال
🗨️ کامنت | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
358 📝 کامنت ایموجی مثبت(😍❤✅🔥👍🏼) توضیحات ۲۶,۳۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲۱,۰۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۲۳,۶۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۶,۳۰۰  تومان )
5000/10 فعال
460 📝 کامنت ایموجی منفی(🤢😡💩🤬👎🏼) توضیحات ۲۹,۳۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲۳,۴۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۲۶,۴۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۹,۳۰۰  تومان )
10000/10 فعال
350 کامنت میکس📝تعرفه و تمجید از محصول توضیحات ۵۲,۵۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴۲,۰۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴۷,۲۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۵۲,۵۰۰  تومان )
10000/10 فعال
355 کامنت میکس📝تعرفه و تمجید معمولی توضیحات ۵۲,۵۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴۲,۰۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴۷,۲۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۵۲,۵۰۰  تومان )
10000/10 فعال
356 کامنت میکس📝احوال پرسی توضیحات ۵۲,۵۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴۲,۰۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴۷,۲۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۵۲,۵۰۰  تومان )
10000/10 فعال
357 کامنت میکس📝تبریک تولد توضیحات ۵۲,۵۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴۲,۰۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴۷,۲۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۵۲,۵۰۰  تومان )
10000/10 فعال
459 💎کامنت ایرانی🇮🇷 [متن دلخواه] 💬 توضیحات ۴۹۵,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۳۹۶,۰۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴۴۵,۵۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۴۹۵,۰۰۰  تومان )
3000/10 فعال
😈 سرویس ریپورت | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
442 اسپم پیج توضیحات ۸۱,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۶۴,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۷۲,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۸۱,۰۰۰  تومان )
500000/1000 فعال
443 گزارش خودآزاری توضیحات ۸۱,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۶۴,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۷۲,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۸۱,۰۰۰  تومان )
500000/1000 فعال
444 گزارش فروش محصولات غیرقانونی توضیحات ۸۱,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۶۴,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۷۲,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۸۱,۰۰۰  تومان )
500000/1000 فعال
445 گزارش کلاه برداری توضیحات ۸۱,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۶۴,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۷۲,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۸۱,۰۰۰  تومان )
500000/1000 فعال
446 گزارش کلاه برداری توضیحات ۸۱,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۶۴,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۷۲,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۸۱,۰۰۰  تومان )
500000/1000 فعال
447 گزارش موارد مستهجن توضیحات ۸۱,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۶۴,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۷۲,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۸۱,۰۰۰  تومان )
500000/1000 فعال
448 گزارش تهدید و آزار و اذیت دیگران توضیحات ۸۱,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۶۴,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۷۲,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۸۱,۰۰۰  تومان )
500000/1000 فعال
449 گزارش نهاد های خشن و خطرناک توضیحات ۸۱,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۶۴,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۷۲,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۸۱,۰۰۰  تومان )
500000/1000 فعال
💵 سرویس های خاص | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
386 ✅ سیو اینستاگرام {سرعت خوب}{مناسب انواع پست} توضیحات ۴۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۳۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۳۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۴۰۰  تومان )
100000/10 4 دقیقه فعال
382 ✅ ایمپرشن با کیفیت پست اینستاگرام{استارت و تکمیل سریع} توضیحات ۵,۶۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴,۵۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۵,۰۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۵,۶۰۰  تومان )
1000000/100 31 دقیقه فعال
👤 ممبر | تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
438 ✅ممبر کانال و گروه تلگرام {3 روز جبران ریزش}{سرعت کم} توضیحات ۲۰,۲۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۶,۲۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱۸,۲۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۰,۲۰۰  تومان )
20000/10 فعال
437 ✅ممبر کانال و گروه تلگرام {150 روز جبران ریزش}{سرعت متوسط} توضیحات ۶۶,۶۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۵۳,۳۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۵۹,۹۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۶۶,۶۰۰  تومان )
100000/500 فعال
458 ممبر گروه تلگرام [اددلیست][فول ایرانی 🇮🇷] [سرعت: بالا] توضیحات ۱۰۵,۹۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۸۴,۷۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۹۵,۳۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۱۰۵,۹۰۰  تومان )
20000/1000 فعال
👁️ سین (بازدید) | تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
453 بازدید پست تلگرام [کاملا ایرانی 🇮🇷] توضیحات ۱,۱۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۹۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱,۰۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۱,۱۰۰  تومان )
50000/300 فعال
454 بازدید پست کانال [5 پست آخر] 👁 توضیحات ۶,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۵,۴۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۶,۰۰۰  تومان )
500000/500 فعال
455 بازدید پست کانال [20 پست آخر] 👁 توضیحات ۷,۴۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۵,۹۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۶,۶۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۷,۴۰۰  تومان )
2000000/500 فعال
456 بازدید پست کانال [50 پست آخر] 👁 توضیحات ۱۶,۷۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۳,۴۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱۵,۰۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۱۶,۷۰۰  تومان )
500000/500 فعال
457 بازدید پست کانال [100 پست آخر] 👁 توضیحات ۳۴,۸۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲۷,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۳۱,۳۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۳۴,۸۰۰  تومان )
100000/500 فعال
🗃️ کانال و گروه | روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
399 ✅ 📈 تبلیغات هدفمند در روبیکا توضیحات ۰  تومان 1/1 فعال
417 👁 افزایش سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 1 پست آخر توضیحات ۹,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۷,۲۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۸,۱۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۹,۰۰۰  تومان )
500000/25 48 دقیقه فعال
418 👁 افزایش سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر توضیحات ۱۲,۶۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۰,۱۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱۱,۴۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۱۲,۶۰۰  تومان )
500000/25 3 دقیقه فعال
419 👁 افزایش سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر توضیحات ۱۸,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۴,۴۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱۶,۲۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۱۸,۰۰۰  تومان )
500000/25 4 دقیقه فعال
420 👁 افزایش سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر توضیحات ۲۵,۲۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲۰,۲۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۲۲,۷۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۵,۲۰۰  تومان )
500000/25 4 دقیقه فعال
410 👤افزایش عضو (ممبر) کانال روبیکا توضیحات ۱۱۸,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۹۴,۴۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱۰۶,۲۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۱۱۸,۰۰۰  تومان )
500000/25 1 ساعت 4 دقیقه فعال
🗃️ روبینو | روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
412 👀افزایش بازدید پست روبینو توضیحات ۳,۶۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲,۹۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۳,۳۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۳,۶۰۰  تومان )
500000/25 1 دقیقه فعال
411 ❤افزایش لایک پست روبینو توضیحات ۹,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۷,۲۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۸,۱۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۹,۰۰۰  تومان )
500000/25 2 دقیقه فعال
452 کامنت روبیکا - روبینو [متن دلخواه] [واقعی] توضیحات ۲۱,۶۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۷,۳۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱۹,۵۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۱,۶۰۰  تومان )
5000/5 فعال
409 🏃 فالوور(دنبال کننده) روبینو توضیحات ۶۳,۸۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۵۱,۱۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۵۷,۵۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۶۳,۸۰۰  تومان )
500000/25 4 دقیقه فعال
🧡 ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
427 افزایش سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 1 پست آخر - ۱۸,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۴,۴۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱۶,۲۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۱۸,۰۰۰  تومان )
500000/25 فعال
428 افزایش سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 5 پست آخر - ۲۵,۲۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲۰,۲۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۲۲,۷۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۵,۲۰۰  تومان )
500000/25 فعال
429 افزایش سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 10 پست آخر - ۳۶,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲۸,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۳۲,۴۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۳۶,۰۰۰  تومان )
500000/25 فعال
430 افزایش سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 20 پست آخر - ۵۰,۴۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴۰,۴۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴۵,۴۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۵۰,۴۰۰  تومان )
500000/25 فعال
426 افزایش عضو (ممبر) کانال ایتا - ۲۱۴,۲۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۱۷۱,۴۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۱۹۲,۸۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۲۱۴,۲۰۰  تومان )
500000/25 فعال
📺 آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
441 افزایش بازدید پست آپارات - ۳,۶۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۲,۹۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۳,۳۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۳,۶۰۰  تومان )
500000/25 فعال
440 افزایش لایک پست آپارات - ۹,۰۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۷,۲۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۸,۱۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۹,۰۰۰  تومان )
500000/25 فعال
439 افزایش فالوور آپارات - ۵۲,۲۰۰  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (۴۱,۸۰۰  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (۴۷,۰۰۰  تومان )
 • کاربر عادی: (۵۲,۲۰۰  تومان )
500000/25 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد