سرویس ها

📲 روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
399 ✅ 📈 تبلیغات هدفمند در روبیکا توضیحات 0  تومان 1/1 فعال
417 👁 افزایش سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 1 پست آخر توضیحات 9,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (8,100  تومان )
 • کاربر عادی: (9,000  تومان )
500000/25 48 دقیقه فعال
418 👁 افزایش سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر توضیحات 12,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,100  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,400  تومان )
 • کاربر عادی: (12,600  تومان )
500000/25 3 دقیقه فعال
419 👁 افزایش سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر توضیحات 18,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (14,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (16,200  تومان )
 • کاربر عادی: (18,000  تومان )
500000/25 4 دقیقه فعال
420 👁 افزایش سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر توضیحات 25,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,700  تومان )
 • کاربر عادی: (25,200  تومان )
500000/25 4 دقیقه فعال
416 👥 افزایش عضو گروه (گپ) روبیکا توضیحات 106,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (85,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (95,600  تومان )
 • کاربر عادی: (106,200  تومان )
500000/25 فعال
410 👤افزایش عضو (ممبر) کانال روبیکا توضیحات 118,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (94,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (106,200  تومان )
 • کاربر عادی: (118,000  تومان )
500000/25 1 ساعت 4 دقیقه فعال
📲 روبیکا (روبینو)(بخش مشابه اینستا)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
412 👀افزایش بازدید پست روبینو توضیحات 3,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (2,900  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
 • کاربر عادی: (3,600  تومان )
500000/25 1 دقیقه فعال
411 ❤افزایش لایک پست روبینو توضیحات 9,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (8,100  تومان )
 • کاربر عادی: (9,000  تومان )
500000/25 2 دقیقه فعال
409 🏃 فالوور(دنبال کننده) روبینو توضیحات 22,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (19,800  تومان )
 • کاربر عادی: (22,000  تومان )
500000/25 4 دقیقه فعال
👤 فالوور اینستاگرام / Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
398 فالوور میکس رباتی {کیفیت پایین}{استارت خوب}{سرعت خوب} توضیحات 5,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (4,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (5,100  تومان )
 • کاربر عادی: (5,600  تومان )
20000/10 2 دقیقه فعال
395 ✅فالوور میکس کیفیت بالا {استارت سریع}{فوق سریع} توضیحات 17,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (13,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,300  تومان )
 • کاربر عادی: (17,000  تومان )
1000000/10 1 دقیقه فعال
421 ✅فالوور جبران ریزش 60 روزه {بسیار با کیفیت}{استارت 3 دقیقه}{سرعت خوب}{پیشنهادی🔥} توضیحات 21,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,300  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (19,500  تومان )
 • کاربر عادی: (21,600  تومان )
500000/10 21 دقیقه فعال
338 ✅ فالوور ایرانی میکس {استارت کند}{سرعت متوسط} توضیحات 27,400  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (21,900  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (24,700  تومان )
 • کاربر عادی: (27,400  تومان )
500000/100 47 دقیقه فعال
365 ✅فالوور ایرانی میکس 💎🇮🇷 {استارت 5 دقیقه}{سرعت متوسط}{ریزش متوسط} توضیحات 42,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (33,700  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (37,500  تومان )
 • کاربر عادی: (42,200  تومان )
200000/100 1 ساعت 36 دقیقه فعال
413 فالوور واقعی 🇮🇷 ( استارت : 0-24 ساعت ) توضیحات 88,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (70,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (79,400  تومان )
 • کاربر عادی: (88,200  تومان )
200000/50 2 ساعت 29 دقیقه فعال
❤️ لایک اینستاگرام / Instagram Like
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
390 ✅ لایک میکس اینستاگرام {سرعت کم}{مناسب انواع پست} توضیحات 6,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (4,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (5,400  تومان )
 • کاربر عادی: (6,000  تومان )
70000/10 7 دقیقه فعال
391 ✅لایک میکس اینستاگرام {استارت 3 دقیقه}{فوق سریع}{مناسب انواع پست} توضیحات 9,800  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (8,800  تومان )
 • کاربر عادی: (9,800  تومان )
10000/10 16 دقیقه فعال
348 ✅لایک 80 درصد ایرانی🇮🇷 {استارت 10 دقیقه){سرعت متوسط}{کیفیت خوب} توضیحات 23,800  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (19,100  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (21,400  تومان )
 • کاربر عادی: (23,800  تومان )
25000/50 1 ساعت 41 دقیقه فعال
👀 ویو(بازدید ویدئو) اینستاگرام / Instagram View
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
397 ✅بازدید پست اینستاگرام {مناسب انواع پست}{سرعت خوب}{استارت 5 الی 30 دقیقه} توضیحات 97,400  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (78,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (87,700  تومان )
 • کاربر عادی: (97,400  تومان )
1000000/100 17 دقیقه فعال
🗨️ کامنت آماده(موضوعی) اینستاگرام / Instagram Comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
358 کامنت ایموجی📝 توضیحات 58,700  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (47,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (52,900  تومان )
 • کاربر عادی: (58,700  تومان )
10000/10 فعال
🗨️ کامنت با متن دلخواه / Instagram Custom Comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
422 کامنت میکس با متن دلخواه📝 توضیحات 50,800  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (40,700  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (45,700  تومان )
 • کاربر عادی: (50,800  تومان )
10000/10 فعال
💵 افزایش ورودی اکسپلور / Get Interaction from Explore
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
386 ✅ سیو اینستاگرام {سرعت خوب}{مناسب انواع پست} توضیحات 700  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (500  تومان )
 • کاربر عادی: (700  تومان )
100000/10 4 دقیقه فعال
382 ✅ ایمپرشن با کیفیت پست اینستاگرام{استارت و تکمیل سریع} توضیحات 6,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (4,900  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
 • کاربر عادی: (6,200  تومان )
1000000/100 31 دقیقه فعال